آدرس كتاب فروشي هاي طرف قرارداد با دانشگاه


فروشگاه 1: بانک کتاب، جنب پل معالی آباد، نبش 24 متری دینکان

فروشگاه 2: کتابفروشی مرکزی، چهار راه ملاصدرا، ابتدای رحمت آباد

فروشگاه 3: مطبوعات بین الملل 2، فلکهء قصرالدشت

فروشگاه 4: بانک کتاب صادق، چهار راه ملاصدرا، اول بلوار بعثت،  نبش کوچه 2

فروشگاه 5: بلوار بعثت، فلکه سنگی، پخش کتاب شیراز