نام و نام خانوادگي : مينا اخباري آزاد

پست سازماني  : رئيس اداره انتشارات علمي

مدرك تحصيلي :  دكتري كتابداري و اطلاع رساني

پست الكترونيكي :  mak@iaushiraz.net

سوابق :

18 سال پژوهش و تدريس در حوزه كتابداري، ادبيات و روانشناسي كودك و نوجوان

ترجمه و چاپ  بيش از  20 كتاب در حوزه هاي روانشناسي، تربيت كودك، ادبيات كودك و نوجوان و غيره

چاپ بيش از 40 مقاله در مجلات معتبر و همايش ها