اداره انتشارات علمي

اداره انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز از تاريخ 30/11/1388 رسما به عنوان ناشر از طرف وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامي  شناخته شده و اكنون فعاليتهاي خود را در زمينه چاپ كتب علمي و دانشگاهي ادامه مي دهد.

اين بخش علاوه بر چاپ و توزيع كتاب، چاپ مجلات علمي دانشگاه، اعطاي امتياز و تشويق ريالي به  كتابها و مقالات و سخنرانيهاي علمي ارائه شده در مجلات و همايشها را نيز بر عهده دارد .