به اطلاع کلیه ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند حداکثر تاریخ دفاع برای هر نیمسال1393-12-23

با توجه به بخشنامه شماره 75733/42 به تاریخ 10/12/93 سازمان مرکزی دانشگاه به اطلاع کلیه ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند حداکثر تاریخ دفاع برای هر نیمسال به شرح ذیل است و به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود .

نیمسال اول  :  حداکثر تا 30 دی ماه

نیمسال دوم و تابستان : حداکثر تا 15 شهریور ماه

دریافت فایل بخشنامه  PDF

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز