تعداد: 12  |  صفحات:  1  2 

فهرست نشریه ها و وب سایت های نامعتبر و جعلی نشریات و مجله های علمی مربوط به اسفند 1393
   فهرست نشریه ها و وب سایت های نامعتبر و جعلی نشریات و مجله های علمی مربوط به اسفند 1393
    1394-1-15
    ادامه ...

به اطلاع کلیه ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند حداکثر تاریخ دفاع برای هر نیمسال
   به اطلاع کلیه ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند حداکثر تاریخ دفاع برای هر نیمسال
    1393-12-23
    ادامه ...

آیین نامه ی شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور
   آیین نامه ی شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور
    1393-12-23
    ادامه ...

عقد تفاهم نامه با پژوهشگاه ملی ژنتیک و معاونت تعاون وزارت تعاون
   عقد تفاهم نامه با پژوهشگاه ملی ژنتیک و معاونت تعاون وزارت تعاون
    1393-11-29
    ادامه ...

آخرین فهرست نشریه های نامعتبر
   آخرین فهرست نشریه های نامعتبر
    1393-10-17
    ادامه ...

فهرست نشریات و پایگاه های معتبر داخلی و خارجی
   
    1393-7-9
    ادامه ...

بخشنامه تکمیلی نشریات نامعتبر
   
    1393-7-8
    ادامه ...

فهرست نشریه های بی اعتبار
   فهرست نشریه های بی اعتبار
    1393-7-8
    ادامه ...

شیوه آدرس دهی در مقالات علمی
   
    1393-7-7
    ادامه ...

چاپ مقاله در مجله Archive Des Sciences
   چاپ مقاله در مجله Archive Des Sciences
    1391-7-16
    ادامه ...