معرفي كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامي شيراز

 

پست سازماني : اداره امور كتابخانه ها

رئيس اداره امور كتابخانه ها: سعيد فارسي  عضو هيئت علمي دانشگاه

تماس با كتابخانه : تلفكس 07116412490

ايميل رياست كتابخانه :saeadfarsi@yahoo.com

كتابخانه دانشگاه با رسالت پيوند كاربران با گستره دانش از طريق ارائه خدمات كارآمد در سال 1368 خورشيدي تاسيس گرديد. وظايف اصلي كتابخانه گردآوري، سازماندهي  و اشاعه منابع مكتوب و ديجيتال و به طور كامل دانش رساني مي باشد. دانشگاه داراي يك كتابخانه مركزي  و  8 كتابخانه دانشكده اي  مي باشد.
كتابخانه هاي دانشكده اي عبارتند از:
1- كتابخانه دانشكده مهندسي 1 و مهندسي پرديس
 2- كتابخانه دانشكده هنر و معماري
3- كتابخانه دانشكده  اقتصاد و مديريت
4- كتابخانه دانشكده  دندانپزشكي
5- كتابخانه دانشكده علوم پايه
6- كتابخانه دانشكده كشاورزي
 7- كتابخانه دانشكده علوم انساني .
منابع موجود در كتابخانه هاي دانشگاه شامل 120000جلد كتاب فارسي و عربي ، 33000جلد كتاب لاتين ، 3000عنوان منابع آموزشي صوتي و تصويري  و    1880 جلد پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري مي باشد.