شناسنامه تجهیزات آزمایشگاه یا کارگاه (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)

 

 

نام آزمایشگاه یا کارگاه :        نمایش 1            مساحت(مترمربع) :100

 

 

 

عکس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

نام رشته هایی که از این فضا استفاده می کنند :                      نام واحد های عملی که در این فضا ارائه میشود:

 

نمایش - موسیقی                کارگردانی 1 - کارگردانی 2 - کارگردانی 3 - کارگردانی 4

                                                                                    مبانی نمایشنامه عروسکی1 - مبانی نمایشنامه عروسکی2

 نمایشنامه های ایرانی

 

 

نام و نام خانوادگی مسئول آزمایشگاه یاکارگاه :  حمیدرضا توحیدیان                                                عکس کارشناس

 رشته و آخرین مدرک تحصیلی :   دیپلم برق     

     

                                             

 

 

لیست تجهیزات :

 

 

ردیف

 

نام دستگاه

مارک

1

پیانو

یاماها

2

اپک

ایرانی

3

تلویزیون 42 اینچ

ایرانی

4

ویدئو ضبط و پخش CD

ایرانی

5

پروژکتورهای نمایشی

ایرانی

6

کامپیوتر

ایرانی

7

دوربین فیلمبرداری

ایرانی

8

دوربین عکاسی

ایرانی

9

مبل8 نفره

ایرانی

10

پراتیکاب

ایرانی

11

میز گریم

ایرانی