شناسنامه تجهیزات آزمایشگاه یا کارگاه (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)

 

 

نام آزمایشگاه یا کارگاه :        موسیقی 2        مساحت(مترمربع) :24

 

 

 

عکس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

نام رشته هایی که از این فضا استفاده می کنند :                      نام واحد های عملی که در این فضا ارائه میشود:

 

موسیقی                                 موسیقی 2

 

نام و نام خانوادگی مسئول آزمایشگاه یاکارگاه :  حمیدرضا توحیدیان                                                عکس کارشناس

 رشته و آخرین مدرک تحصیلی :   دیپلم برق     

     

                                             

 

 

لیست تجهیزات :

 

 

ردیف

 

نام دستگاه

مارک

 

1

کلیه سازهای تخصصی : پیانو

ایرانی

2

 

گیتار

ایرانی

 

3

سه تار

ایرانی

4

 

سنتور

ایرانی

 

5

تار

ایرانی

6

 

تار باس

ایرانی

 

7

قیچک

ایرانی

8

 

رباب

ایرانی

9

 

کنترباس

ایرانی

 

10

تنبک

ایرانی