شناسنامه تجهیزات آزمایشگاه یا کارگاه (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)

 

 

نام آزمایشگاه یا کارگاه :        موسیقی 1      مساحت(مترمربع) :30

 

 

 

عکس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

نام رشته هایی که از این فضا استفاده می کنند :                      نام واحد های عملی که در این فضا ارائه میشود:

 

موسیقی                                 موسیقی 1

 

نام و نام خانوادگی مسئول آزمایشگاه یاکارگاه :  حمیدرضا توحیدیان                                                عکس کارشناس

 رشته و آخرین مدرک تحصیلی :   دیپلم برق     

     

                                             

 

 

لیست تجهیزات :

 

 

ردیف

 

نام دستگاه

مارک

 

1

پیانو

یاماها

2

 

سه تار با جعبه

ایرانی

 

3

تار

ایرانی

 

4

کمانچه

ایرانی

5

 

ویولن

ایرانی

 

6

کلار نیت

ایرانی

 

7

گیتار

ایرانی

8

 

ارگ

کاسیو ST700

9

 

رادیو ضبط  و پخش

ایرانی

 

10

ساب و دفر

ایرانی

11

 

پخش سینمای خانگی

ایرانی

12

 

ربا ب

ایرانی

13

 

قیچک

ایرانی

14

 

ویالون

ایرانی