پرسنل آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشكده مهندسي


مسعود گل پرداز
لیسانس شیمی
کارشناس


حمیدرضا ریاستی

لیسانس پلیمر
كارشناس


امیر رمضان ژاد

لیسانس پلیمر
كارشناس 


احد انوری نیا

لیسانس مکانیک - ماشين آلات
كارشناس 

علی عزمی

 لیسانس جوشکاری

 کارشناس


یدالله صالحی

 لیسانس مکانیک - متالوژي
كارشناس


وحید شبیری

کاردانی کامپیوتر
کاردان


مهدی قائمی امیری

کاردانی الکترونیک

کاردان


ابراهیم فتحی

کاردانی مکانیک

کاردان


هادی فاطمی

کاردانی عمران
کاردان 


علی رضایی

کاردانی مکانیک
کاردان


حمید رضا سریان

دیپلم  برق
تكنسين 


مسعود محمدی

دیپلم فني
تكنسين

علی  کاردان

کاردانی مکانیک

کاردان