دکتر علی نجفی

مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی شیرازتحصیلات
: 1386-1384 : تحصيل دردوره کارشناسی ارشد مهندسي مكانيك دانشگاه شیراز
عنوان پايان نامه : تحلیل پایداری سازه های الاستیک در مسایل سیال - سازه                                                                                                 

1390-1386 : تحصيل دردوره دکتری مهندسي مكانيك دانشگاه شيراز

عنوان پايان نامه : میرا نمودن ارتعاشات سیستم­های مکانیکی با بهره­گیری از نظریه  کنترل سیستم­های بی نهایت بعدی

 

 حضور در صنعت و فعالیتهای مهندسی

 1. مدیر و مشاور پروژه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی فارس از 1386 تا کنون

2. مدیر و مشاور پروژههای سازمان فضایی ایران از سال 1389 تا کنون

3. انجام پروژههای مهندسی زیر مجموعه فراسان